dr n. med. Maciej Wójcik

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, swoją wiedzę medyczną zgłębiałem także studiując na Uniwersytecie w Ferrarze (Włochy). W latach 2010-2015 odbyłem całościowe szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach-Ochojcu. W 2013 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniewersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 r. obroniłem rozprawę doktorską dotyczącą impulsywności, agresji i objawów schizofrenii u pacjentów poddanych detencji sądowo-psychiatrycznej. W 2016 r. po Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym klinicznym, ogólnym, dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, a także w ośrodku zajmującym się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych oraz w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień.

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą szeroko pojętej psychofarmakoterapii zaburzeń psychicznych oraz psychopatologii schizofrenii i zaburzeń afektywnych.

Aktualnie pracuję w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu i w Oddziale Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz prowadzę gabinet w Tychach, Pszczynie i Bielsku-Białej.

Zajmuję się także prowadzeniem telekonsultacji psychiatrycznych (diagnoza, leczenie, poradnictwo) w ramach rozwijającej się w Polsce telemedycyny.

Udzielam konsultacji tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim. Konsultacje przeprowadzam w języku polskim i angielskim. Postawienie właściwej diagnozy najczęściej jest możliwe w czasie pierwszej wizyty, czasami jednak potrzebnych jest ich kilka.


OFERTAKONTAKT

Maciej Wójcik

Publikacje

 1. Wójcik M, Trędzbor B, Kucia K, Hendel M, Karmińska E: Neuroborelioza czy schizofrenia ze współistniejącą chorobą neuroinfekcyjną- opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21 (1): 63-65.
 2. Wójcik M, Trędzbor B, Kucia K: Wątpliwości prawne dotyczące hospitalizacji psychiatrycznej pacjentki całkowicie ubezwłasnowolnionej- opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21 (1): 67-69.
 3. Kucia K, Wójcik M: Otępienie - przyczyny, rozpoznanie, postępowanie. W: Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Red. Naukowa A. Zych. Over Group 2012; Łask: 215-224.
 4. Wójcik M, Krupka-Matuszczyk I: Konsultant psychiatra w oddziale neurologii. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2014; 23 (3): 125-127.
 5. Wójcik M, Trędzbor B, Zalasek E, Kucia K, Krupka-Matuszczyk I: Skuteczność elektrowstrząsów w depresji psychotycznej u pacjentki po przeszczepie nerek. Psychiatria i Psychoterapia 2014; 10 (2): 18-26.

Szkolenia

 1. 19-20.10.2007. I international Conference on Medical Biology and Human Health. Kraków.
 2. 27.10.2008. Communication Processes in Health and Cancer Care. Ferrara. Włochy.
 3. 15-18.02.2011. XXVIII Szkoła Zimowa Farmakologii Polskiej Akademii Nauk- Zaawansowane Metody Badania Mózgu. Kraków.
 4. 15-18.02.2011. Fluorescencyjne techniki ilościowej analizy DNA, RNA i białek. Kraków.
 5. 6-8.10.2011. Kazuistyka w Psychiatrii VIII. Szczyrk.
 6. 10.10.2011. Choroba afektywna dwubiegunowa- wyzwania i szanse. Katowice.
 7. 04.11.2011. Ramy choroby afektywnej w ujęciu biologicznym i psychospołecznym. Katowice.
 8. 04-06.2013. Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego. Wisła.
 9. 02-06.12.2014. Stawka większa niż… życie- 8 – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień. Bielsko - Biała.
 10. 10-12.12.2015. IX Międzynarodowy Kongres Psychiatryczny. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła.
 11. 8-10.12.2016. X Międzynarodowy Kongres Psychiatryczny. Psychiatria senioralna. Wisła.
 12. 22.02.2017. Sekrety Psychiatry Praktyka. Katowice.Publikacje

Copyright (c) 2017 - 2024 Maciej Wójcik. Designed by Weblogic.pl