Wizyty domowe

tel. 570-463-434 (poniedziałek - piątek 09:00-20:00)
e-mail: kontakt@maciejwojcik.net

W ramach wizyty domowej wydawane są bez dodatkowej odpłatności:
  • recepty
  • zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA (tylko uzasadnione względami medycznymi! Nie wystawiam zwolnień wstecznych dla osób uzależnionych np. od alkoholu. Zapłacenie za wizytę nie gwarantuje otrzymania zwolnienia)
  • skierowania na dodatkowe badania, w tym psychologiczne, skierowanie do szpitala
Dodatkowo płatne:
  • zaświadczenia lekarskie do przedłożenia innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych celem kontynuacji leczenia (lekarze rodzinni, inni lekarze itp.) lub innym uprawnionym instytucjom

Gabinety stacjonarne

Gabinet Tychy

Gabinet lekarski
ul. Trzy Stawy 3 A
43-100 Tychy


570 463 434


Gabinet Pszczyna

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż (Szpital Matki Ewy- dawny dom dziecka)
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna


570-463-434
32 210 42 92
Wizyty domowe


Gabinet Pszczyna


Śląska Fundacja Błękitny Krzyż (Szpital Matki Ewy- dawny dom dziecka)
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna


570-463-434
32 210 42 92


Gabinet Tychy


Gabinet lekarski
ul. Trzy Stawy 3 A
43-100 Tychy


570 463 434


570-463-434
33 822 79 83


Copyright (c) 2017 - 2019 Maciej Wójcik. Designed by Weblogic.pl